Terapia pedagogiczna

p6

W ramach terapii pedagogicznej pomagam dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, takimi jak dysleksja, dzieciom zagrożonym ryzykiem dysleksji oraz dzieciom z innymi dysfunkcjami, takimi jak autyzm czy ADHD.

Terapia pedagogiczna w gabinecie psychoterapii w Nowym Sączu to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Trudnościom szkolnym często towarzyszą trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych, dlatego dobrze jest, gdy terapię prowadzi doświadczony psychoterapeuta.

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności. Efektywność terapii zależy przede wszystkim od wczesnego wykrycia zaburzeń, systematyczności i długoterminowości pracy.

Nauka czytania, która uzupełnia terapię pedagogiczną, prowadzona jest przeze mnie Metodą Krakowską, to znaczy metodą sylabową (lub symultaniczno-sekwencyjną), opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską.

Nauka czytania sylabami pozwala nauczyć się czytać nie tylko małym, zdrowym dzieciom, ale także dzieciom zagrożonym dysleksją, autystycznym oraz dzieciom z innymi dysfunkcjami rozwoju. Polecana jest także do nauki czytania po polsku dla dzieci dwujęzycznych.

Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Oddziałuje ona na wszystkie procesy związane z nauką czytania, m.in. na pamięć słuchową, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Istotną rolę odgrywają tutaj ćwiczenia ogólnorozwojowe, które urozmaicają pracę i wspomagają naukę czytania.

Metoda sylabowa wyzwala w dzieciach pozytywne nastawienie do czytania, a w późniejszym okresie życia ułatwia naukę. Czytanie ze zrozumieniem umożliwia dzieciom szybkie wykonywanie zadań szkolnych, dzieci uczą się w ciekawy i przyjemny sposób. Dodatkowo umiejętność czytania opanowana już w wieku przedszkolnym pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych i kreatywnych, a także umożliwia budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Jest to niezwykle ważny aspekt, warunkujący osiągnięcie sukcesów szkolnych.

Cennik

  • Zajęcia indywidualne, trwające 45 minut – 50 zł

Terapia pedagogiczna w gabinecie psychoterapii Mediater w Nowym Sączu – zapraszam do kontaktu.