Gabinet psychoterapii, Nowy Sącz

Teresa Sejud

Pracuję jako psychoterapeuta w Nowym Sączu. Jestem wieloletnim praktykiem w dziedzinie udzielania pomocy psychologicznej młodzieży i dorosłym. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym. Stosuję także metodę zintegrowaną z wykorzystaniem różnych podejść terapeutycznych, która pozwala na indywidualne zajęcie się każdym problemem. Sprawdź, czym różni się psycholog od psychoterapeuty.

Jestem również mediatorem w sprawach rodzinnych. Mediacja to metoda rozwiązania sporu, w której osoba trzecia (mediator) pomaga stronom skonfliktowanym dojść do porozumienia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej oraz prowadząc praktykę prywatną. Umiejętności i kompetencje poszerzam, uczestnicząc w warsztatach, treningach, konferencjach i szkoleniach.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 5-letnie studia magisterskie.
  • 4-letni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii.
  • Studium Psychologii i Psychoterapii w Warszawie – psychoterapeuta w specjalności terapia uzależnień i terapia rodzin.
  • Studia Podyplomowe „Interwencje w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży w świetle różnych koncepcji terapeutycznych” na Uniwersytecie SWPS – Wydział Zamiejscowy w Katowicach – kwalifikacje w zakresie udzielania pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej dorosłym, dzieciom i młodzieży.

Kwalifikacje w zakresie mediacji

  • Certyfikat Krajowego Centrum Mediacji ENMA – zaświadczenie potwierdzające odbycie profesjonalnego Szkolenia i treningu 113 Szkoły Mediacji w Krakowie.
  • Zaświadczenie Krajowego Centrum Mediacji ENMA potwierdzające odbycie specjalistycznych warsztatów pt. „Konstruowanie ugód w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych”.

Współpraca

Współpracuję z KSBC LEGAL – korzystam z konsultacji prawnej przy sporządzaniu ugód mediacyjnych (http://ksbclegal.pl).
Jako doświadczony psychoterapeuta gwarantuję kompleksową opiekę i skuteczne wsparcie. Słucham, rozmawiam, staram się zrozumieć przyczyny problemu – do tego zobowiązany jest każdy sumienny psychoterapeuta.

Mediater Nowy Sącz – gabinet psychologiczny, w którym otrzymasz kompleksową pomoc

Zapraszam do kontaktu!