Dla osiągnięcia zgody

Sprawdź, czym różni się psycholog od psychoterapeuty.

Ugoda satysfakcjonująca obie strony

W ramach oferty gabinetu psychoterapii Mediater w Nowym Sączu prowadzę mediacje w sprawach rodzinnych.

Mediacje stosuje się, gdy niezbędne jest rozwiązanie sporu, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom uwikłanym w sytuację konfliktową. Zasadniczym celem mediacji jest doprowadzenie do ugody, która będzie satysfakcjonować obie strony. Zawartą w ten sposób ugodę, po akceptacji przez obie strony oraz na ich wniosek, zatwierdza sąd. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Co rozwiązuje się przez mediację?

Do mediacji nadają się zasadniczo wszystkie sytuacje konfliktowe, w których zaangażowane strony wyrażą chęć dojścia do porozumienia z pomocą mediatora.

Korzyści z mediacji

  • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne i szybkie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
  • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
  • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
  • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Jak przebiega mediacja?

Mediacje obejmują kilka spotkań:

  • pierwsze spotkanie – prezentacja stanowisk stron,
  • spotkania indywidualne z każdą ze stron,
  • konfrontacja stanowisk.

Jeśli szukają Państwo zaufanego mediatora w Nowym Sączu, zapraszam do kontaktu z gabinetem psychoterapii Mediater. W przypadku konfliktu rodzinnego proponuję również psychoterapię rodzin.

Pomoc mediatora – ile to kosztuje?

Sprawdź cennik