Gdy szukasz „psycholog Nowy Sącz”…

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra

Jesteś przygnębiony, dręczą Cię kłopoty, przeżywasz kryzys – na tle zawodowym, osobisty, w relacji, masz problemy ze zdrowiem, może jakimś uzależnieniem… Słyszysz pewnie, że najlepiej pójść do psychologa. Tak zwykliśmy mówić w języku polskim w tego typu sytuacjach, jednak nie jest to precyzyjne określenie. Bo tak naprawdę potrzebujesz psychoterapeuty – osoby, która przeprowadzi terapię psychologiczną. Nie oznacza to jednak, że taka osoba musi być jednocześnie psychologiem, musi jednak posiadać stosowne uprawnienia. Sprawdź, kogo szukasz w Nowym Sączu: psychologa, psychoterapeuty czy może psychiatry?

Psycholog, czyli…

Tytułem psychologa mogą się posługiwać dyplomowani absolwenci tego uniwersyteckiego kierunku (studia 5-letnie). Psychologowie w nowym Sączu (i każdym innym mieście) pracują w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych czy medycznych, mają bowiem różne specjalizacje. Stawiają diagnozy, opinie, prowadzą badania, np. zawodowe, dla kierowców, wykonują testy psychologiczne (np. dla oceny osobowości), są również psychologowie biznesu. Same jednak studia nie uprawniają do prowadzenia psychoterapii, czyli pracy z pacjentem, jego emocjami i przeżyciami. Bez zdobycia specjalnych uprawnień i doświadczeń psycholog nie może prowadzić prawdziwej psychoterapii.

Psychoterapeuta

Aby być zostać psychoterapeutą, należy ukończyć dowolne studia wyższe. Z dyplomem uczelni wyższej o kierunku humanistycznym należy rozpocząć 4-letnie studium w wybranej przez siebie szkole psychoterapii. To dopiero początek, ponieważ aby zostać psychoterapeutą, należy przejść swoją psychoterapię (100 godzin pracy) i potem pracować pod okiem superwizora. Jest to konieczny proces do zdobycia niezbędnego doświadczenia i wiedzy, które z kolei potrzebne są w pracy z psychiką drugiego człowieka.

Zawód psychoterapeuty nie jest regulowany prawnie w Polsce, teoretycznie każdy może otworzyć gabinet psychoterapii, ale by go uczciwie wykonywać, należy zdobyć ww. kompetencje, które potwierdzi certyfikat, na przykład od organizacji zawodowych – federacji czy towarzystw. W Polsce wydają je np. Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polska Federacja Psychoterapii, które działają według standardów określonych przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii. Certyfikaty i dyplomy uwiarygadniają psychoterapeutów w oczach ich potencjalnych klientów. Pacjenci powinni przyjrzeć się swojemu potencjalnemu terapeucie, jego doświadczeniu i kwalifikacjom, nim powierzą mu swoje sprawy.

Psychoterapeuta stawia diagnozy psychoterapeutyczne, prowadzi psychoedukację i ma uprawnienia do wydawania zaświadczeń o udziale w psychoterapii. Może pracować w różnych nurtach psychoterapeutycznych (każdy ma swoje zalety). Nie uprawnia go to jednak do wydawania żadnych diagnoz, przypisywania leków czy wystawienia zwolnień z pracy.

Zarówno psycholog, jak i psychoterapeuta mogą sugerować konsultacje z psychiatrą, gdy widzą, że problem, z którym zmaga się pacjent, może wymagać farmakoterapii.

Psychiatra a psychoterapeuta i psycholog

Gdzie w tym wszystkim jest psychiatra? – zapytasz. Psychiatra jest lekarzem specjalistą, czyli absolwentem studiów medycznych, a następnie specjalizacji psychiatria. Tylko lekarze mają prawo przepisywać jakiekolwiek leki i prowadzić farmakoterapię. To również tylko lekarz może wystawiać zwolnienia lekarskie i diagnozować choroby psychiczne. Zdarza się jednak, że psychiatrzy łącza swoją pracę zawodową z byciem psychoterapeutą. Jednak tylko wówczas, gdy zdobędą do tego kwalifikacje, podobnie jak każdy inny psychoterapeuta.