Terapia rodzin, par i indywidualna, online lub na miejscu

Psychoterapeuta a psycholog sprawdź, czym różnią się te dwie definicje!

Gabinet psychoterapii w Nowym Sączu

Udzielam kompleksowej pomocy psychologicznej, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzinną oraz terapię małżeństw/par.

Podstawowym celem psychoterapii jest ulżenie pacjentowi w cierpieniu. W trakcie pracy z psychoterapeutą w psychice pacjenta uruchamiają się takie zmiany w sposobie myślenia, przeżywania lub zachowania, które pozwalają mu na lepszą adaptację społeczną, poprawiają pewność siebie, usprawniają komunikację z innymi ludźmi i zwiększają motywację do działania.

W prowadzonej przeze mnie psychoterapii chodzi przede wszystkim o to, aby pacjenci opanowali umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów i wiedzieli, jak dbać o własne zdrowie psychiczne. W pracy z osobami poddającymi się terapii dostarczam odpowiednich narzędzi i pomagam w zdobyciu tych umiejętności.

Psychoterapia indywidualna

To forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Terapia poprzedzona jest zwykle 2 lub 3 spotkaniami konsultacyjnymi, których celem jest wstępne rozpoznanie problemu pacjenta, rozmowa nad motywacją do terapii, ustalanie wstępnych celów terapii, czyli obszarów, nad którymi pacjent chciałby pracować, oraz omawiane są jego oczekiwania wobec psychoterapii i prowadzącego.

W podejściu krótkoterminowym psychoterapia koncentruje się na konkretnym, zgłaszanym przez pacjenta objawie, problemie i wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań trudnej sytuacji. W ujęciu długoterminowym praca psychoterapeutyczna dotyczy problemowych obszarów życia pacjenta, daje szansę przepracowania urazów psychicznych, poczynienia refleksji nad własnym życiem i usprawnienia funkcjonowania w relacjach międzyludzkich.

Psychoterapię indywidualną prowadzę w zakresie:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń nastroju/depresji,
 • zaburzeń adaptacyjnych,
 • przewlekłego stresu,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD),
 • konfliktów i nieporozumień rodzinnych,
 • trudności w relacjach, komunikacji,
 • przemocy,
 • przeżyć traumatycznych – żałoba lub żal po stracie (bliskiej osoby, po rozstaniu, w przypadku utraty pracy itp.),
 • uzależnień,
 • współuzależnienia,
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Psychoterapia małżeństw i par

Warunkiem podjęcia tej formy terapii jest brak przemocy fizycznej oraz aktywnego uzależnienia któregoś z partnerów.

To forma psychoterapii, w której uczestniczą oboje partnerzy. Terapia małżeńska/par skierowana jest do osób, które chcą poprawić komunikację, jakość relacji bądź doświadczają różnego typu trudności i kryzysów w związku. Partnerzy pracują nad odkryciem źródła ich trudności, uczą się szanowania swoich odmienności i pracują nad zmianą wzajemnych postaw.

Terapia rozpoczyna się od konsultacji (2-3 spotkania), które służą zebraniu informacji o relacji partnerów, występujących trudnościach. Następnie określany jest rodzaj problemu, zakres pracy i oczekiwania dotyczące efektów pracy. Po zakończonych konsultacjach rozpoczyna się właściwa psychoterapia.

Psychoterapia małżeństw/par jest dla osób, które:

 • znajdują się w kryzysie,
 • doświadczają różnych konfliktów,
 • mają problemy emocjonalne,
 • doświadczyły zdrady,
 • rozważają zakończenie związku,
 • przeżywają żałobę, chorobę.

Psychoterapia rodzin

Warunkiem do jej podjęcia jest brak przemocy fizycznej oraz aktywnego uzależnienia któregoś z jej członków.

Psychoterapia rodzin ma za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu problemów, z którymi boryka się rodzina, a także w rozpoznaniu ich przyczyn. Terapia rodzinna jest formą pracy opartą na dialogu terapeuty z rodziną na temat problemów i trudności widzianych oczyma każdej z osób należących do rodziny.

W pracy terapeutycznej z rodzinami przyjmuje się założenie, że problem jednego członka wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Podczas spotkań każdy członek rodziny ma szansę przedstawić swój punkt widzenia w odniesieniu do trudności i problemów, co umożliwia zbudowanie komunikacji i wzajemnego zrozumienia na nowo.

Terapię rodzinną poprzedza jedno lub kilka spotkań konsultacyjnych. Następnie określany jest rodzaj problemu, zakres pracy i oczekiwania dotyczące efektów pracy. Po zakończonych konsultacjach rozpoczyna się właściwa psychoterapia.

Terapię rodzinną polecam, gdy:

 • rodzina znajduje się w kryzysie,
 • pojawiają się konflikty w relacjach, problemy z komunikacją,
 • niepokoi zachowanie dziecka,
 • rodzina przeżywa traumę, żałobę/stratę,
 • choruje ktoś z jej członków.

W moim gabinecie psychoterapii zapewniam kompleksowe wsparcie, dyskrecję i przyjazną atmosferę.

Zapraszam do kontaktu!

Gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej MEDIATER w Nowym Sączu

Terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzin – umów się!

Nie możesz przyjść do gabinetu w Nowym Sączu?

Umów się na terapię online!

Pomoc psychologiczna – ile to kosztuje?

Sprawdź cennik