Pomoc psychologiczna

p4

Udzielam kompleksowej pomocy psychologicznej, prowadząc terapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i terapię par w Nowym Sączu w zakresie między innymi:

 • stresu, fobii, nerwic,
 • depresji,
 • przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej),
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się),
 • konfliktów i nieporozumień rodzinnych,
 • współuzależnienia,
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych),
 • problemów wieku dojrzewania,
 • trudności w kontaktach z innymi,
 • zachowań kompulsywnych,
 • przeżyć traumatycznych – żałoba lub żal po stracie (bliskiej osoby, po rozstaniu, w przypadku utraty pracy itp.).

Podstawowym celem pomocy psychologicznej jest ulżenie pacjentowi w cierpieniu. W trakcie pracy z psychoterapeutą w psychice klienta uruchamiają się takie zmiany w sposobie myślenia, przeżywania lub zachowania, które pozwalają mu na lepszą adaptację społeczną, pozwalają też poczuć się zdrowszym i szczęśliwszym.

W prowadzonej przeze mnie terapii indywidualnej, terapii dla par i terapii rodzin chodzi przede wszystkim o to, aby pacjenci opanowali umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów i wiedzieli, jak dbać o własne zdrowie psychiczne. W pracy z osobami poddającymi się terapii dostarczam odpowiednich narzędzi i pomagam w zdobyciu tych umiejętności.

Cennik

 • Sesja indywidualna, 50 minut – 100 zł
 • Sesja małżeńska (par) lub rodzinna 80 minut – 140 zł
 • Sesja grupowa, 120 minut – 40 zł/osoba

Zapewniam kompleksowe wsparcie. Zapraszam do kontaktu!

ZAPISZ SIĘ NA TERAPIĘ ONLINE

Gabinet psychologiczny Mediater – terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzin, Nowy Sącz