Warsztaty

p7

W gabinecie psychoterapii Mediater w Nowym Sączu prowadzę także warsztaty rozwoju osobistego i duchowego „Przebudzenie do życia”, a także warsztaty rozwoju osobistego „Proces zdrowienia emocjonalnego”.

Warsztat „12 kroków – Proces zdrowienia emocjonalnego”

Warsztat przeznaczony jest dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób chcących pracować nad rozwojem osobistym.

Spotkania oparte są na programie 12 kroków, którego istotą jest poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron; odzyskanie spokoju ducha i doznanie zmian w życiu, które do tej pory były nieznane, a z utęsknieniem poszukiwane. Program jest skuteczną metodą dla tych, którzy chcą sobie poradzić z uzależnieniem lub współuzależnieniem, a także dla tych, którzy chcą pracować nad swoim rozwojem osobistym. Praca podczas warsztatu łączy pracę indywidualną (z pomocą specjalnych materiałów) i grupową.

Cena

  • Spotkanie trwające 120 minut – 40 zł

Warsztat składa się z 14 spotkań.
Miejsce: Nowy Sącz.
Termin: uzgadniany z grupą.
Warsztaty organizowane są dla grup 6–12 osobowych (można zebrać własną grupę).

Warsztat rozwoju osobistego i duchowego „Przebudzenie do życia”

Warsztat przeznaczony dla każdego, kto chce pracować nad rozwojem osobistym i duchowym.

Przebudzenie do życia oznacza zmianę postrzegania siebie, innych, życia, świata oraz Boga. Każdy z owych pięciu obszarów jest szczegółowo rozpoznawany, a następnie zaczynamy intensywną pracę nad stosunkiem do nich.

Program ujęty jest w 10 sesjach składających się z krótkiego wprowadzenia, wspólnej pracy i ćwiczeń.

Celem warsztatów jest:

  • uświadomienie uczestnikom, że przekonania kształtują życie,
  • nauczenie kontaktu z własnymi przekonaniami a przede wszystkim rozpoznawania tych, które stanowią przeszkodę i ograniczają radość życia,
  • pokazanie, że zafałszowane przekonania można zastąpić takimi, które poprawią jakość życia we wszystkich jego aspektach.

Tylko człowiek w pełni przebudzony do życia jest otwarty zarówno na sukces, jak i na porażkę, na radość i na ból. Może doświadczać życia w pełni!

Cena

  • Warsztat trwający 3 weekendy – 300 zł

Miejsce: Nowy Sącz
Termin: uzgadniany z grupą.
Warsztaty organizowane są dla grup 6–12 osobowych (można zebrać własną grupę)

Szczegółowych informacji o warsztatach udzielamy po kontakcie telefonicznym lub mailowym. Prosimy kontaktować się z nami również w celu zapisów!